Her biri farklı amaçlar gözetilerek yapılandırılmış firmaların, hiyerarşik düzene uygun, en yukarıdan bakıldığında geneli gösterebilen; ayrı ayrı bakıldığında ise her birinin kurumsal firma yapısını ifade edebilen kapsamlı kurumsal kimlik kılavuzunun oluşturulmasıdır. Grafik değerler ve logo tasarım standartları göz önünde bulundurularak logoların yeniden ele alıp modern ve akılda kalıcı tasarımlar yapılmasıdır.